dimecres, 4 de juny de 2008

BORÉN (PALLARS SOBIRÀ)

El pantà de Borén es un embassament constrüit amb finalitats hidroelèctriques que genera una zona estanyada de més de 12 hectàrees. Embassa les aigües de la Noguera Pallaresa, al sud de la població de Borén. Tanmateix, se situa en un tram de la vall d'Àneu força tancat i la vegetació pròpia de la zona humida es localitza únicament a la cua i en algun sector del marge dret.
Aquest factor, juntament amb les fortes oscil·lacions del nivell de les aigües, condiciona l'interès de l'espai com a zona humida. De fet, es limita únicament a la presència dels petits claps de salzeda (hàbitat d'interès comunitari; i pollancreda a la cua i marges de menor pendent.
Aquesta zona forma part de l'espai del PEIN "Alt Àneu".
.